Info

Technická pomoc

ZÁRUKA A NULOVÁ KONTROLA 

Plumbike bicykle zakúpené v našom obchode sú nové a nepoužité produkty. Približne po 6-10 týždňoch od dátumu prevzatia bicykla vykonajte nulovú kontrolu, čo je prvé a základné nastavenie bicykla. Niektoré bicykle vyžadujú nulový servis skôr v závislosti od intenzity používania. Nulový servis zaručuje dvojročnú záruku. Na bicykel, ktorý neprešiel nulovým servisom, sa vzťahuje ročná záruka. Nulová služba môže byť vykonaná v centrále Plumbike. Cena takejto služby je 15 Eur. Každý zákazník, ktorý nemôže doručiť bicykel do nášho servisu, môže využiť ktorýkoľvek cykloservis v blízkosti svojho bydliska. Nulový servis vykonaný na akomkoľvek servisnom mieste musí byť potvrdený pečiatkou a podpisom v záručnom liste a zahŕňa:   – celkovú kontrolu bicykla; – kontrola a prípadné nastavenie bŕzd (stav doštičiek); – kontrola a prípadné nastavenie prehadzovačov; – kontrola a prípadné nastavenie vôle ložísk vidlice; – kontrola a prípadné nastavenie vôle stredovej konzoly, nábojov a pedálov; – kontrola skrutkových spojov – kľuky, pedále, predstavec riadidiel, brzdové páčky, sedlo; – kontrola lúčov, prípadne centrovania kolies; – kontrola stavu reťaze a jej prípadného napnutia; – kontrola pneumatík (tlak a opotrebovanie pneumatík)

MONTÁŽ BICYKLA DODÁVANÉ V MALOM KARTÓNE

MONTÁŽ BICYKLA DODÁVANÉ VO VEĽKOM KARTÓNE

Bicykle jednotlivým zákazníkom posielame vo veľkých boxoch, v ktorých je bicykel takmer kompletne zložený. Stačí narovnať riadidlá a utiahnuť pedál.

Niektorí naši distribútori však uprednostňujú zasielanie bicyklov v malých škatuliach, preto sme vytvorili návod, ktorý vám umožní zostaviť si ho svojpomocne.

NASTAVENIE PREVODOV A CHARAKTERISTIKA PLANETÁRNEHO NÁBOJE

Planétové prevody, ktoré v našich bicykloch používa renomovaná firma Shimano, ukryté v zadnom náboji ovplyvňujú nielen estetický vzhľad bicykla, ale vďaka zabudovanej konštrukcii všetkých viditeľných prvkov aj vďaka zabudovanej konštrukcii všetkých viditeľných prvkov. sú oveľa menej vystavené poškodeniu a vplyvom poveternostných podmienok. Planétové náboje vydávajú charakteristický tikot  – úplne prirodzený pre západky pracujúce v náboji ako „voľnobežka“. Tento hluk môže byť na každom prevodovom stupni iný a môže byť sprevádzaný cvakavým zvukom pri preraďovaní. Ak vás pri preraďovaní niečoho znepokojuje, prečítajte si jednoduchý návod na kontrolu a prípadne nastavenie prevodových stupňov.

Nastavenie 3-rýchlostnej prevodovky:
1. Postavte sa vedľa bicykla a preraďte páku na druhý prevodový stupeň.
2. Pozrite sa na zadné koleso na pravej strane, kde je vonkajší mechanizmus a indikátor nastavenia prevodového stupňa – dve biele čiary. Žltá čiara na indikátore by mala ležať medzi dvoma bielymi čiarami.
3. Ak žltá čiara nie je medzi bielymi čiarami na 2. prevodovom stupni, náboj vyžaduje nastavenie. Vezmite kľúč č.10 a uvoľnite maticu na strane lanka mechanizmu prehadzovačky. Potom po uvoľnení matice otáčajte nastavovacou skrutkou doprava alebo doľava, kým sa žltá čiara nedostane medzi biele čiary.
4. Ak je žltá čiara medzi bielymi čiarami, utiahnite uvoľnenú maticu a preraďte z jedného na tri.
5. Potom znova zaraďte na druhý prevodový stupeň a skontrolujte, či sa poloha čiary nezmenila – ak áno, zopakujte krok 3 a znova preraďte z jedného na tri, aby ste získali polohu žltej čiary medzi bielymi čiarami.
6. Odteraz by prevody mali fungovať správne.

Nastavenie 7-stupňovej prevodovky: 
1. Postavte sa vedľa bicykla a nastavte radiacu páku na štvrtý prevodový stupeň.
2. Pozrite sa na zadné koleso na pravej strane, kde sa nachádza indikátor nastavenia prevodového stupňa (ukazovateľ hľadajte v malom okienku na puzdre náboja medzi zadnou vidlicou a reťazou) – sú to dve krátke žlté čiary. Skontrolujte, či sa čiary na 4. prevodovom stupni dokonale zhodujú, čím sa vytvorí jedna dlhšia žltá čiara.
3. Ak čiary netvoria jednu čiaru, bicykel vyžaduje úpravu. Ak to chcete urobiť, prejdite na páku na volante a jemne vytiahnite nastavovaciu maticu z páčky vedľa kábla radenia a potom ju otočte doprava alebo doľava, čo vám umožní nastaviť žlté čiary. (najlepšie je začať malým pootočením na jednu stranu, napr. doľava, aby ste zistili správny smer nastavenia).
4. Ak chcete skontrolovať správnosť nastavenia, rázne posuňte radiacu páku z jedného na sedem.
5. Zaraďte späť štvrtý prevodový stupeň a skontrolujte polohu čiar, ktoré majú tvoriť jednu čiaru.
6. Opakujte kroky 3 až 5, kým pomlčky nevytvoria jednu čiaru.
7. Odteraz by prevody mali fungovať správne.

SPRÁVNA INŠTALÁCIA KOŠÍKA NA BICYKLE

Odporúča sa skontrolovať váš bicykel aspoň raz za sezónu, aby ste zaistili jeho účinnosť a bezpečnosť. Zabezpečujeme dostupnosť dielov pre naše bicykle a poskytujeme technickú podporu.

Pamätajte: Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás